1.) Konsultacja, konstrukcja oraz symulacja

Wydajność zaczyna się od dobrej rady !

Jesteśmy na etapie wdrażania nowej innowacyjnej technologii – proces produkcyjny, będący jej wynikiem, przebiegał będzie następująco.

Pierwszym etapem konsultacji jest przedstawianie stosowanych przez nas materiałów oraz procesów technologicznych. Wspólnie z klientem wybierana jest najlepsza kombinacja uzależniona od wymagań stawianych produktowi finalnemu oraz wielkości serii.

Wspólnie  z Państem, ustalamy kompatybilność konstrukcji dla Państwa odlewów. Konstruowanie narzędzi przy pomocy środowiska 3D CAD zapewnia optymalne wykorzystanie możliwości formy.
Wraz z grupą naszych europejskich wspólników wykonujemy symulacje każdego odlewu przed rozpoczęciem produkcji samej formy.Ten etap planowania umożliwia zoptymalizowanie procesu wypełniania formy oraz zapobiega powstawaniu wad odlewniczych.

Przed rozpoczęciem produkcji, projektowany jest cały łańcuch procesów obejmujący odlewanie, okrawanie, wykonywanie otworów/gwintów, obróbkę wibrościerną itp. Na cały process składa się konstruowanie oraz wytworzenie kokili, form wysokociśnioeniowych, narzędzi okrawających. Podczas fazy  planowania i kontruowania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów 3D CAD, indywidualne rozwiązania są na bieżąco konsultowane z z klientem.
Ze względu na wydajność oraz rentowność, jeśli to tylko możliwe  zalecamy stosowanie się do naszych standardów.

2.) Wytwarzanie form i narzędzi

Dzięki naszym sieciowym systemom łączacym środowisko CAD z CAM oraz frezarkami HSC, osiągamy wysoką niezawodność, jakość w produkcji ale także szybką realizacją projektu.

W ramach planu PDCA (Plan-Do-Check-Act), zespół jest w stanie bardzo szybko wychwycić nieefektywności w procesie i dokonać korekcji.

3.) Technologia odlewania

W naszym parku maszynowym posiadamy pionowe oraz poziome maszyny odlewnicze o sile zwarcia do 400t. Wybór maszyny jest ściśle uzależniony od wielkości i kształtu zamawianego detalu.

Nasze maszyny są monitorowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wychwycenie niezgodnych parametrów. Kolejnym etapem jest zatrzymanie produkcji, wprowadzenie korekt i następnie wznowienie produkcji. Wszystkie dane zebrane z maszyn są zachowywane w naszej bazie danych, co ułatwia optymalizację produkcji.

4.) Wykrawanie

W trakcie odlewania w podwyższonym ciśnieniu oraz przy temperaturach sięgających 1000°C wokół odlewów tworzą się charakterystyczne wypływki które należy maszynowo usuwać. Używamy do tego pras ze specjalnie przygotowanymi matrycami. Proces ten można wzbogacić o dodatkowe funkcje jak wybijanie numeru seryjnego itp.

5.) Obróbka CNC

Wszystkie cechy których nie udało się uzyskać bezpośrednio na odlewie są dorabiane na maszynach CNC. Wykańczamy produkt poprzez wiercenie, gwintowanie, wytaczanie oraz frezowanie.

W zależności od zapotrzebowania, odlewy są obrabiane na precyzyjnych wiertarkach bądź centrach obróbczych CNC.

Jednakże, ze względów ekonomicznych, zawsze staramy się uwzględnić wszystkie wymagane cechy konstrukcyjne już na etapie samego odlewu, w celu uniknięcia potrzeby obróbki CNC.

6.) Końcowa kontrola jakości

Potrafimy dokonywać pomiarów bez udziału faktora ludzkiego przy pomocy technologii “Keyence 3D measuring device” oraz Keyence Projector. Kontrola jest prowadzona w trakcie produkcji przy użyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej (rozciągająco-ściskającej), co gwarantuje zachowanie ciągłości we własnościach mechanicznych naszych odlewów.

Nasz system komputerowego wspomagania sterowania jakością (CAQ) zbiera wszystkie dane z działu kontroli. Katalogowane są również informacje dotyczące wydajności maszyn, zdolności procesowych w celu dokonywania kolejnych analiz umożliwiających łatwiejsze sterowanie całym procesem.

Oprócz bierzącej kontroli wykonywanej w trakcie produkcji, gotowy produkt jest jeszcze raz sprawdzany bezpośrednio przed wysyłką do klienta.

7.) Dystrybucja

Aby zachować jak największą przejrzystość procesu, każda operacja wykonywana na danym produkcie jest dokumentowana. Łączenie wszystkich operacji w mapę procesów umożliwia nam ciągłą optymalizację.

Ostatnim krokiem jest dostarczenie sprawdzonego, zatwierdzonego produktu do klienta.