Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje przedstawiają w prosty sposób, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można Ciebie zidentyfikować. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są zawarte w naszej polityce prywatności znajdującej się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Operator strony internetowej przetwarza dane na tej stronie internetowej. Dane do kontaktu z operatorem można znaleźć w stopce redakcyjnej na stronie internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane gromadzone są w momencie, kiedy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te gromadzone są automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane gromadzone są w celu zapewnienia niezawodnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdym momencie możesz bezpłatnie otrzymać informacje dotyczące pochodzenia, odbiorcy i celu Twoich przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji w tej sprawie, jak również innych kwestii dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analizy i narzędzia dostawców zewnętrznych

Podczas surfowania na naszej stronie internetowej Twoje zachowanie może być objęte analizą statystyczną. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas surfowania nie można przypisać do Ciebie. Możesz nie wyrazić zgody na przeprowadzenie tej analizy lub uniemożliwić jej przeprowadzenie nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższej polityce prywatności.

Możesz nie wyrazić zgody na przeprowadzenie tej analizy. O możliwościach złożenia sprzeciwu informujemy Cię w niniejszej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będziemy traktować w sposób poufny i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można Cię zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy oraz w jaki sposób i w jakim celu to się robi.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji pocztą elektroniczną) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości zapewnienia pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca właściwego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest spółka:

Odlewy Precyzyjne Sp. z o. o. Sp.k.
ul. Powstańców Śląskich 4
42-660 Kalety
Telefon +48 608049518
e-mail: k.karmanska@odlewyprecyzyjne.pl

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych można wykonać wyłącznie po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie. W tym celu wystarczy poinformować nas nieformalne pocztą elektroniczną. Legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody nie ulega zmianie na skutek cofnięcia zgody.

Prawo do przekazywania danych

Możesz przekazywać dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, sobie lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu w komputerze. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, wówczas nastąpi to wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak np. zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu blokady w pasku przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, wówczas osoby trzecie nie mogą odczytywać danych, które nam przekazujesz.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej zgromadzonych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, blokowania lub usuwania. W tym zakresie oraz w przypadku innych kwestii dotyczących danych osobowych w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagane na podstawie przepisów prawnych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych w naszej firmie.

Boris Nicolaj Willm

Resilien[i]T UG (haftungsbeschränkt)
Südring 172-174
42579 Heiligenhaus

Telefon: +49 (0) 2056 89910 80
e-mail: dsb.breuckmann@resilienit.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies:

Strony internetowe częściowo stosują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze użytkownika i zapisane w przeglądarce internetowej.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane “pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Inne pliki cookies przechowywane są na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawianiu plików cookies i zezwalała na pliki cookies wyłącznie w poszczególnych przypadkach, akceptowała pliki cookies w niektórych przypadkach lub możesz je ogólnie wykluczyć i aktywować automatyczne usuwanie plików cookies w momencie zamykania przeglądarki. Jeżeli pliki cookies są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez Ciebie (np. funkcja koszyka zakupów), gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu niezawodnego pod względem technicznym zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookies (np. pliki cookies służące do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), wówczas są one odrębnie omówione w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

typ przeglądarki i wersja przeglądarki

używany system operacyjny

adres odsyłający URL

nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp

godzina zapytania serwera

adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub wykonania działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przechowywać Twoje dane z formularza wraz z podanymi danymi do kontaktu w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań dodatkowych. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wycofać w każdym momencie. W tym celu wystarczy poinformować nas nieformalne pocztą elektroniczną. Legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody nie ulega zmianie na skutek cofnięcia zgody.

Dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu zażądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na gromadzenie danych lub gdy cel gromadzenia danych przestanie obowiązywać (np. po opracowaniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – przede wszystkim dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych “ciasteczek”. Są to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające przeprowadzenie analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez Ciebie. Informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej, generowane przez plik cookie, przesyłane są na serwer Google w USA i tam są przechowywane.

Ciasteczka Google Analytics przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. W wyniku tego Google skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem adresu do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzysta informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz w celu udostępnienia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej dla operatorów stron internetowych. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookies dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie będziesz mógł ewentualnie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dane, które są u nas przechowywane w celu subskrypcji newslettera, będziemy przechowywać do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usuniemy je po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail członków).

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby uniemożliwić gromadzenie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zlecenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ds. ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji “dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów, które zawierają informacje dotyczące wieku, płci i interesantów odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google powiązanych z zainteresowaniami oraz z danych osób odwiedzających stronę pochodzących od osób trzecich. Tych

danych nie można przypisać do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub zasadniczo zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie “Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. „śledzenie konwersji”. Gdy klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie w celu śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje w komputerze użytkownika. Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedza niektóre strony na tej stronie internetowej, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy zauważyć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Nie można śledzić plików cookies na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które pozwolą Ci zidentyfikować użytkowników. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz wyrazić swój sprzeciw dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking w przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie będziesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki “Conversion cookies” przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawianiu plików cookies i zezwalała na pliki cookies wyłącznie w poszczególnych przypadkach, akceptowała pliki cookies w niektórych przypadkach lub możesz je ogólnie wykluczyć i aktywować automatyczne usuwanie plików cookies w momencie zamykania przeglądarki. Jeżeli pliki cookies są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe udostępnione przez Google w celu takiego samego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że do naszej strony internetowej uzyskano dostęp za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki Google Web Fonts wykorzystywane są w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej internetowej oferty. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Zazwyczaj informacje te przesyłane są na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.