Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Odlewy Precyzyjne Sp. z o.o.
Sp. k. poprzez wdrożenie do prowadzonej działalności nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania oraz sprzedaży znacząco ulepszonych produktów, w postaci wysokociśnieniowych odlewów precyzyjnych z mosiądzu krzemowego i miedzi. Wyroby te powstaną dzięki technologii optymalizacji procesu odlewania stopów o wysokiej temperaturze topnienia. Wdrożenie nowej technologii umożliwi Spółce wprowadzenie na rynek odlewów precyzyjnych o znacząco lepszych właściwościach mechanicznych, termicznych i, w przypadku rotorów – elektrycznych, względem produktów oferowanych obecnie na rynku. Wyższej jakości produktów, towarzyszyły będą konkurencyjne ceny, wynikające m. in. z wykorzystania
w procesie produkcji specjalnie projektowanych form odlewniczych, obniżających koszty produkcji.

Oczekiwane efekty projektu:

  • wzrost produkcji nowej linii asortymentowej wysokociśnieniowych odlewów precyzyjnych z mosiądzu krzemowego i miedzi w okresie trwałości projektu,
  • wzrost sprzedaży (innowacyjność tworzy silną pozycję przetargową w negocjacjach z odbiorcami oraz pozwala budować prestiż firmy w środowisku krajowym i zagranicznym),
  • uzyskanie wysokiego poziomu rentowności sprzedaży,
  • wzrost potencjału produkcyjnego,
  • pozytywny wpływ na środowisko naturalne

 

Wartość projektu: 3 018 036,58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 996 615,24 PLN