Gwarancja ochrony danych:

Dostęp do niniejszej strony skutkuje zapisaniem danych na naszym serwerze, ze względów bezpieczeństwa. Zapisywane są informacje o Państwa dostawcy internetowym, stronę z której zostali Państwo skierowani oraz adres IP.
Mimo że dane te umożliwiają identyfikację, nie przeprowadza się takiej oceny w odniesieniu do poszczególnych osób. Dane mogą być analizowane do celów statystycznych; jednak indywidualni użytkownicy pozostaną anonimowi.
Dane nie będą przekazywane osobom trzecim  w celach komercyjnych, czy też  niekomercyjnych.

Gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, gdy je  Państwo nam przekazują, na przykład poprzez rejestrację, wypełnianie formularzy lub wysyłanie wiadomości e-mail, w ramach zamówienia na produkty lub usługi, zapytania lub prośby dotyczące materiałów. Baza danych i jej zawartość pozostają w naszej firmie i naszego dostawcy. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione stronom trzecim w żadnej formie przez nas ani przez osoby przez nas upoważnione, jedyną sytuacją umożliwiająca wypłynięcie Państwa danych na zewnątrz, jest wyrażenie przez Państwa zgody czy też na bezpośrednie polecenie władz.
Na życzenie użytkownicy naszej strony internetowej mają prawo dowiedzieć się, jakie ich dane osobowe są przechowywane i mogą otrzymać te informacje bez żadnych opłat. Dodatkowo, z zastrzeżeniem przepisów prawa, mają oni prawo do poprawienia, zablokowania i usunięcia tych danych osobowych.

Deklaracja ochrony danych do korzystania z Google Analytics:

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, serwisu do analizowania stron internetowych firmy Google Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. “„ciasteczka””, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Dostarczane przez ciasteczka informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej (wraz z adresem IP) są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje zebrane w ten sposób informacje do analizy używalności niniejszej witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności witryny dla administratora strony oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz Internetu. W razie potrzeby Google udostępnia te informacje także podmiotom trzecim, o ile tak stanowią przepisy lub w przypadku gdy podmioty trzecie przetwarzają je na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie powiązuje adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisanymi przez Google. Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki można uniemożliwić instalację ciasteczek; podkreślamy jednak, że w takim wypadku korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może być niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie pozyskanych przez firmę Google danych w opisany wcześniej sposób i w deklarowanym wcześniej celu.
Dodatek umożliwiający wyłączenie skryptów Google Analytics w przeglądarce oferuje użytkownikowi większą kontrolę nad danymi gromadzonymi przez usługę Google Analytics. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie zapisywania swoich danych, powinien zainstalować narzędzie dezaktywacji zapisu, udostępnione przez Google pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zastrzeżenie:

Odlewy Precyzyjne Sp. z o.o. Sp. k. Zastrzegają sobie prawo do modyfikacji, tymczasowego wyłączenia strony bez jakiegokolwiek komunikatu. Firma nie jest zobowiązana do aktualizowania zawartości strony. Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Odlewy Precyzyjne Sp. z o. o. Sp. k. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe, przewidywalne lub wtórne, które rzekomo powstały w wyniku lub w związku z dostępem  i/lub korzystaniem z tej strony internetowej.

Odlewy Precyzyjne Sp. z o. o. Sp. k. nie ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści oraz dostęp do zewnętrznych stron internetowych, do których odnośniki są dostępne na tej stronie.